This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne

Dokumenty i akty prawne

 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego. Założenia tego pakietu są następujące:

 

UE liderem i wzorem dla reszty świata w spawie ochrony klimatu Ziemi – niedopuszczenia do większego niż 2 st.C wzrostu średniej temperatury Ziemi,

Cele pakietu „3 x 20%” (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej) współrealizują politykę energetyczną UE.

 

Cele szczegółowe pakietu klimatycznego:

 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w 2020r. w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski,

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20 proc. w 2020r., w tym osiągnięcie 10 proc. udziału biopaliw,

zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20 proc. do roku 2020.

 

Pakiet ten wzbudził wiele dyskusji i zastrzeżeń, przede wszystkim wśród tych krajów UE w których:

 

produkcja energii elektrycznej i ciepła oparta jest w dominującym udziale na węglu kamiennym i brunatnym (Polska – ponad 90 proc. energii elektrycznej wytwarzana jest z węgla kamiennego i brunatnego),

stopień zamożności, mierzony Produktem Krajowym Brutto (PKB) na mieszkańca jest niski (głównie nowe kraje EU-12) i dalszy rozwój gospodarczy niesie ze sobą wzrost zapotrzebowania na energię,

istnieje niebezpieczeństwo braku konkurencyjności i w konsekwencji przesunięcia produkcji energochłonnych produktów przemysłowych niestrategicznych, cementu, ciężkiej chemii itp. do krajów nieobjętych umownymi celami redukcji gazów cieplarnianych.