This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Kampania Ekologiczna Słoneczne Dni - Maj 2013

Kampania Ekologiczna Słoneczne Dni - Maj 2013

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji europejskiego projektu ekologicznego - Słoneczne Dni. W maju, w dniach 1-19 maja 2013r. odbędą się po raz trzeci w Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni. Jest to akcja ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
Kiedy 2013-05-01 09:00 do
2013-05-19 15:00
Gdzie Wybrane miasta eurpejskie
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania ekologiczna została objęta Honorowym Patronatem Minister Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  Marka Woszczyka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  Bożenę Lublińską-Kasprzak, Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. 

 

dni słoneczne

 

Kolektory słoneczne cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wg badań CBOS wykonanych w 2009 roku dla Ambasady Wielkiej Brytanii  w Warszawie   Polacy za najbardziej przyjazną ze wszystkich  zielonych technologii uznali (82%) energię słoneczna. Barometr postaw wobec zmian klimatu obywateli UE z 2008 r. (Eurobarometer 300) wskazuje, że Polacy w jeszcze znacznie mniejszym stopniu (3% deklarowanych) niż mieszkańcy innych krajów stosowali sami technologie służące wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Badania GFK Polonia dla NFOŚIGW z 2010 r. potwierdzają jednak że w przypadku energetyki słonecznej duży odsetek właścicieli domów (35%) jest bezpośrednio zainteresowanie budową kolektorów słonecznych do podgrzewania wody.  Dane te oznaczają konieczność dotarcia z zarówno ogólną jak i pogłębioną informacją o energetyce słonecznej do szerokiej rzeszy mieszkańców naszego kraju.

Polska emituje ponad 8 ton CO2 na głowę mieszkańca. Instalując solary na swoim domu możesz, zastępując spalanie paliw kopalnych, przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO2, średniej wielkości instalacja kolektorów słonecznych (6 m2, tj. ok. 3 kolektory słoneczne) pozwala zredukować średniorocznie emisję  1 tonę CO2, czyli tyle ile wyprodukuje Twój  samochód w ciągu roku  (ok. 7 tys. km przejechanych).

..."

______________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.slonecznedni.pl/