This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dla najmłodszych / Energetyczne bajki / Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

paneleOdnawialne źródła energii to takie, które wykorzystują energię wiatru, słońca, fal, prądów i pływów morskich czy spadku rzek, do wytworzenia energii lub ciepła. Są to źródła niewyczerpalne (odnawialne) czyli takie, których zasoby odnawiają się same w wyniku procesów naturalnych. Ich przeciwieństwem jest np. energia pozyskiwana z węgla.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii:

  • wiatr – energia kinetyczna wiatru przetwarzana jest za pomocą turbin wiatrowych w energię elektryczną,
  • woda – energia płynącej wody, spadku wody, fal morskich czy prądów oceanicznych wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej,
  • słońce – promieniowanie słoneczne wykorzystuje się do produkcji ciepła i energii elektrycznej,
  • biomasa – drewno, trociny, słoma, zrębki drzewne, uprawy roślin energetycznych, biogaz z odpadów zwierzęcych i z przemysłu spożywczego itd. itp. wykorzystywane jako paliwo do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej,
  • geotermia – wykorzystanie energii zgromadzonej w gruncie czy wodach podziemnych głównie do produkcji ciepła.