This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Rozpoczyna się prezydencja Polski UE - energetyka i środowisko wśród priorytetów

Rozpoczyna się prezydencja Polski UE - energetyka i środowisko wśród priorytetów

1 lipca rozpoczyna się półroczna prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Wśród priorytetów prezydencji jest m.in. wzmocnienie wspólnej polityki energetyczne UE, wzrost efektywności energetycznej oraz ochrona środowiska, w tym ograniczenie emisji CO2.

W marcu br. Rada Ministrów przyjęła dokument "Program 6-miesieczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.".

- Podstawowym zadaniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej będzie rozwijanie współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa i otwartości UE. Polska swoimi inicjatywami chce przyczynić się do wprowadzenia Europy na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, aby zwiększyć dobrobyt jej obywateli - informuje Centrum Informacyjne Rządu.

Polska rozpoczynając negocjacje nad budżetem Unii po 2013 r. chce wypracować jak najkorzystniejszą ofertę finansową dla całej Wspólnoty. Celem naszej prezydencji jest też zwiększenie możliwości transakcyjnych rynku wewnętrznego. Istotne jest również wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE. Rząd Polski zakłada, że przez budowę stref wolnego handlu z państwami Partnerstwa Wschodniego, powiększy się strefa objęta zasadami i regulacjami unijnymi. Istotnym celem polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie także finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Polska prezydencja będzie również wspierać działania zmierzające do wypracowania nowych relacji UE ze światem arabskim. Celem polskiej prezydencji ma być również wspomaganie demokratyzacji i budowy nowoczesnych struktur państwowych w krajach Afryki Płn.

Silna polityka energetyczna

Wśród gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji na czoło wysuwają się kwestie energetyczne.

Silna polityka energetyczna Unii to jeden z trzech priorytetowych obszarów działania Ministerstwa Gospodarki na okres polskiej prezydencji. Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak deklaruje, że kierowana przez Polskę Unia będzie starała się wzmocnić swoją pozycję wobec głównych producentów i państw tranzytowych surowców energetycznych.
 

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.wnp.pl/wiadomosci/rozpoczyna-sie-prezydencja-polski-ue-energetyka-i-srodowisko-wsrod-priorytetow,144498_1_0_0_0_0.html