This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Efektywność energetyczna wraca do podkomisji nadzwyczajnej

Efektywność energetyczna wraca do podkomisji nadzwyczajnej

Sejmowa Komisja Gospodarki skierowała projekt ustawy o efektywności energetycznej do ponownego rozpatrzenia przez zajmującą się nim podkomisję nadzwyczajną Komisji Gospodarki. Sejmowa Komisji Gospodarki rozpatrywała 1 lutego sprawozdanie swojej podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o efektywności energetycznej i w pierwszym czytaniu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki postanowiła skierować projekt ustawy o efektywności energetycznej do ponownego rozpatrzenia przez podkomisję nadzwyczajną. Powodem tej decyzji były wątpliwości jakie pojawiły się w związku z proponowanym brzmieniem artykułu 11 projektu ustawy o efektywności energetycznej. Zaproponowany przepis mówi, że jednostka sektora publicznego sporządza co najmniej raz audyt energetyczny w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych obiektów budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, o powierzchni powyżej 500 m kwadratowych, których jest właścicielem lub zarządcą .

W wątpliwość poddawany był sens sporządzania audytów, ale przede wszystkim niejasne okazało się o audyty jakich obiektów tak naprawdę chodzi, co związane było z użyciem w projekcie ustawy określenia "obiekt budowlany". Posłowie zwrócili uwagę, że to pojęcie jest na tyle szerokie, że obejmuje zarówno budynki jak i drogi, tunele, lotniska, stadiony, czy nawet zbiorniki wodne.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.wnp.pl/wiadomosci/131738.html