This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Projekty Urzędu Miasta Katowice / PEPESEC / Warsztaty tematyczne projektu PEPESEC w Katowicach, 22-24.04.2009 r.

Warsztaty tematyczne projektu PEPESEC w Katowicach, 22-24.04.2009 r.

W dniach 22-24.04.2009 r. w Katowicach ramach realizacji projektu „PEPESEC”  zorganizowane zostały warsztaty tematyczne w związane z planowaniem energetycznym, zarządzaniem energią i monitorowaniem zmian w zakresie zaopatrzenia w energię. Na warsztatach spotkało się 20 przedstawicieli miast europejskich ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Polski odpowiedzialnych za lokalne planowanie energetyczne.

W pierwszym dniu warsztatów odbyło się wewnętrzne spotkanie w siedzibie FEWE z udziałem głównych koordynatorów projektu, na którym zaprezentowano Gościom uwarunkowania prawne Polski oraz podejście FEWE do problemu planowania energetycznego na terenie miast i gmin. Na spotkaniu zaprezentowano także dotychczasowe osiągnięcia miasta Katowice oraz FEWE związane z realizacją projektu.

W drugim dniu w Urzędzie Miasta Katowice zorganizowane zostały warsztaty tematyczne, po których jego uczestnicy odwiedzili oczyszczalnię ścieków „Gigablok” w Katowicach, Szkolę Policji w Katowicach, we współpracy z Urzędem Miasta Tychy i PEC Tychy - zmodernizowaną kotłownię retortową Tychy-Wilkowyje, Muzeum Piwowarstwa w Tychach oraz wystawę Dom Energooszczędny” i niskoenergetyczny budynek powstały na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Katowicach.

 

pepesec 1

fot. Urząd Miasta Katowice

W trzecim dniu wizyty, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, zorganizowana została konferencja pn „Planowanie energetyczne a wyzwania klimatyczne”, oficjalnie otwarta przez Prezydenta Miasta Katowice, na którą oprócz uczestników projektu, zaproszono 20 przedstawicieli największych miast województwa śląskiego. Na konferencji wygłoszono 9 referatów m.in. o tematyce istniejących uwarunkowań prawnych, zarządzania energią w budynkach oraz doświadczeniach innych krajów europejskich w dziedzinie planowania energetycznego i ochrony klimatu.

pepesec 2

fot. Urząd Miasta Katowice