This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Zrozumieć COP24, część 3. Dążymy do wzmocnienia krajowych polityk klimatycznych

Zrozumieć COP24, część 3. Dążymy do wzmocnienia krajowych polityk klimatycznych

Zobowiązania państw nie są dziś wystarczające, by osiągnąć cele zawarte w Porozumieniu Paryskim. Zadaniem COP24 jest otwarcie dialogu politycznego, który zapewni regularne zwiększanie tych zobowiązań w przyszłości.

Rewizja i podnoszenie ambicji zobowiązań wszystkich państw (NDC – ang. Nationally Determined Contributions) są kluczowe w określaniu sposobu wprowadzania Porozumienia Paryskiego w życie. Podczas katowickiego COP24 przygotowany zostanie teren pod rok 2020. Od roku negocjatorzy prowadzą dialog, którego zadaniem jest dzielenie się dobrymi pomysłami, kompetencjami i doświadczeniami. Dialog Talanoa, zainicjowany przez prezydencję Fidżi podczas COP23, wejdzie w Katowicach w fazę polityczną, z udziałem ministrów wszystkich krajów.

Próba generalna

Wraz z Dialogiem Talanoa, Fidżi zaproponowało wprowadzenie globalnego systemu, zbierającego dotychczasowe wysiłki podjęte w celu zrealizowania założeń Porozumienia Paryskiego i zachęcającego do wzmocnienia NDC już od przyszłego roku. Cały proces skupia się na trzech kluczowych pytaniach: na jakim etapie walki ze zmianami klimatu jesteśmy? Dokąd chcielibyśmy dojść? W jaki sposób to zrobić?

 

..."

_______________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/zrozumiec-cop24-czesc-3-dazymy-do-wzmocnienia-krjowych-polityk-klimatycznych-5863.html