This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Złe wydawanie środków UE przeznaczanych na poprawę efektywności energetycznej?

Złe wydawanie środków UE przeznaczanych na poprawę efektywności energetycznej?

UE nie osiągnęła celów inwestycyjnych i efektywności energetycznej; średni okres zwrotu nakładów przekracza 50 lat, a w przypadkach skrajnych 150 lat - ocenia Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Od 2000 r. Unia Europejska wydała w państwach członkowskich, za pośrednictwem funduszy przewidzianych polityką spójności, prawie 5 mld euro na współfinansowanie działań na rzecz efektywności energetycznej.

Za należyte zarządzanie tymi funduszami odpowiedzialna jest zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie. Ocenia to, raz w roku, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), publikując wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE.

Audyt

W zaprezentowanym dziś specjalnym sprawozdaniu nr 21/2012 ETO oceniał, czy współfinansowane ze środków polityki spójności inwestycje, mające poprawić efektywność energetyczną, były opłacalne.

Kontrolę przeprowadzono w: Czechach, Włoszech i na Litwie. Kraje te otrzymały najwięcej środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na działania na rzecz efektywności energetycznej w okresie programowania 2007-2013, jak również do 2009 r. przeznaczyły największe kwoty na projekty.

ETO analizowało cztery programy operacyjne oraz 24 projekty inwestycyjne w budynkach publicznych.

Wnioski

ETO ocenia, że projekty wybrane przez państwa członkowskie do finansowania nie miały ustalonych racjonalnych celów w odniesieniu do opłacalności, tj. kosztów przypadających na jednostkę zaoszczędzonej energii.

Celem projektów była oszczędność energii i zwiększenie komfortu dostaw energii. Nie zostały one jednak wybrane do finansowania na podstawie ich potencjału do generowania korzyści finansowych, dzięki oszczędności energii. Budynki były natomiast z zasady klasyfikowane jako "gotowe" do finansowania, jeśli wymagały remontu, a ich dokumentacja spełniała odpowiednie wymogi.
 

..."

______________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:http://www.wnp.pl/wiadomosci/zle-wydawanie-srodkow-ue-przeznaczanych-na-poprawe-efektywnosci-energetycznej,187884_1_0_0_0_0.html