This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Zielona Stolica Europy 2014

Zielona Stolica Europy 2014

Komisja Europejska poszukuje miejscowości, która zostanie uhonorowana tym tytułem Zielonej Stolicy Europy w roku 2014. Dotąd miano Zielonej Stolicy Europy nadano Sztokholmowi, Hamburgowi, hiszpańskiemu Vitoria-Gasteiz i francuskiemu Nantes. O nagrodę mogą ubiegać się miasta, których mieszkańcy przodują w najbardziej przyjaznym dla środowiska stylu życia - stanowiąc wzór do naśladowania dla wszystkich Europejczyków.

Celem tytułu jest wspieranie miast europejskich, by stały się bardziej atrakcyjnymi i zdrowymi miejscami, gdzie żyje się zdrowo, przyjemnie i zgodnie z naturą.

- Konkurs o tytuł Zielonej Stolicy Europy to potężny argument, przekonujący władze miejskie do dbałości o zrównoważony rozwój terenów miejskich - który jest kluczem do pomyślności przyszłych pokoleń. Cieszę się już na liczne kandydatury miast z całej Europy, które wykazały, jak można z powodzeniem pogodzić inwestycje w ochronę środowiska ze wzrostem gospodarki i jakości życia - powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy na rok 2014 może stawać każde europejskie miasto powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Konkurs jest otwarty dla miast państw członkowskich UE, państw kandydujących (tj. Turcji, Macedonii, Chorwacji, Czarnogóry i Islandii) oraz wszystkich krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w szczególności są w nim: Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W krajach, gdzie nie ma miast powyżej 200 tys. mieszkańców, do konkursu dopuszcza się największe miasto.

.."

 _____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,18539.html