This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Zanieczyszczenie powietrza na smartfonie

Zanieczyszczenie powietrza na smartfonie

Jakość i stopień zanieczyszczenia powietrza w regionie można już sprawdzać nie tylko za pośrednictwem dostępnej strony internetowej „Systemu monitoringu jakości powietrza”.

Od kilku dni dostępna jest dedykowana aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Umożliwia ona zapoznanie się z aktualnymi danymi dotyczącymi stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów. Mogą być wyświetlane dla całego kraju, wybranej stacji pomiarowej (w tym Katowic) oraz najbliższej stacji o ile telefon posiada moduł GPS.

Na podstawie pomiarów oceniany jest ogólny stan powietrza, a do oceny dołączone są opisy z informacją o wpływie stanu powietrza na zdrowie. Dodatkowo w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów wysyłane są powiadomienia.

Aplikację udostępniono bezpłatnie dla telefonów z systemem Android (wkrótce ma być dostępna wersja dla iOS) pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.evertop.jakoscpowietrzawpolsce.

powietrze - aplikacja 

Nie jest to jedyna tematyczna aplikacja dostępna w sklepie Google Play. Aplikacja „Zanieczyszczenie Powietrza” oprócz podstawowych funkcji podaje informacje o poziomach dopuszczalnych do których przy okazji procentowo odnosi bieżące odczyty, a także może pełnić rolę kieszonkowej encyklopedii o rodzajach zanieczyszczeń. Można ją pobrać ze strony: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.anddev.polishairpollution.

 zanieczyszczenie - aplikacja 

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacjami. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ocena jakości powietrza w poszczególnych aplikacjach jest przeprowadzana wg różnej skali.

http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/article/preview/50021050