This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ustawa poprawi energetykę budynków

Ustawa poprawi energetykę budynków

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz poprawa charakterystyki energetycznej budynków jest podstawowym celem ustawy. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem zawierającym informacje o charakterystyce energetycznej (to zbiór danych i wskaźników określających zapotrzebowanie na energię) budynku lub jego części przeznaczonej do odrębnego użytkowania.

W założeniach zaproponowano rozwiązania, które zapewnią wdrożenie dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Efektem proponowanych regulacji ma być ograniczenie zużycia energii w budynkach, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w budownictwie i instalacjach z nim związanych. Chodzi o osiągnięcie znaczących oszczędności w sektorze budownictwa, który jest jednym z najbardziej energochłonnych.

Zgodnie z założeniami, ma być ustanowiony obowiązek wykonania i przekazywania świadectwa charakterystyki energetycznej (lub jego kopii) nowego budynku tylko w przypadku, gdy taki budynek jest wznoszony i sprzedawany nowemu nabywcy (lub wynajmowany).

Przewidziano możliwość sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (lub jego części) na podstawie jego charakterystyki energetycznej. Będzie można także przygotować świadectwa charakterystyki energetycznej dla kolejnych budynków - na podstawie świadectwa wykonanego dla pierwszego budynku.

Chodzi o budynki o podobnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych oraz użytkowych. Taka sama zasada będzie obowiązywać przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu. Oznacza to, że na podstawie świadectwa wykonanego dla pierwszego lokalu - będą sporządzane kolejne, oczywiście dla mieszkań o podobnych parametrach jak to pierwsze.

W uzasadnionych przypadkach będzie można opracować tzw. wzorcowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynków. Ma być opracowane dla grup lokali charakteryzujących się tymi samymi parametrami energetycznymi i konstrukcyjno-materiałowymi.

..."

_________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ustawa-poprawi-energetyke-budynkow,47348_0.html