This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Otwarty nabór na ekspertów zewnętrznych z dziedziny OZE

Otwarty nabór na ekspertów zewnętrznych z dziedziny OZE

W związku z realizacją Projektu „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro-Centrum” Park ogłasza wstępny nabór na ekspertów i trenerów zewnętrznych Projektu.

Poszukiwani są specjaliści z zakresu energetyki odnawialnej, w tym:

 • pomp ciepła,
 • systemów wentylacji,
 • technologii solarnych,
 • technologii budowlanych (projektowania, konstrukcji energooszczędnych)
 • audytów energetycznych,
 • zrównoważonego budownictwa,
 • usług informatycznych (systemów sterowania, automatyki, BMS);

Wśród podstawowych kryteriów, które Park weźmie pod uwagę przy kwalifikacji, są: wykształcenie i zdobyte uprawnienia, doświadczenie w pracach badawczych i wdrożeniowych oraz dotychczas realizowane szkolenia i usługi doradcze.

Wszyscy, którzy spełnią wymagania stawiane przez Park, zostaną włączeni do bazy,  wykorzystywanej  w trakcie realizacji poszczególnych usług szkoleniowych i doradczych Parku. Szczegółowe warunki współpracy będą określane na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych.

Dokumenty aplikacyjne i warunki wpisu do bazy:

 • Ogłoszenie wstępnego naboru ekspertów/trenerów zewnętrznych w projekcie
 • Regulamin przeprowadzania naboru
 • Życiorys zawodowy
 • Deklaracja współpracy
 • Karta bieżącej oferty ekspertów
 • Karta wstępnej oceny ekseprta/trenera

znjdują się na stronie:

http://www.euro-centrum.com.pl/news/pokaz/219/otwarty-nabor-na-ekspertow-zewnetrznych-z-dziedziny-oze

Aplikacje należy przesyłać do 14 października 2011 r. włącznie na adres:

Park Naukowo – Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o. o.

ul. Ligocka 103,

Katowice 40-568

z dopiskiem: „Ogłoszenie o wyborze Ekspertów”

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@euro-centrum.com.pl

lub dostarczyć osobiście.

Kontakt:

+48 32 783 43 59 lub +48 32 783 43 32 lub +48 32 783 43 39

stopka_ec

Projekt "Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł" jest realizowany od października 2010 roku i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.