This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ministerstwo Środowiska się broni, a Polska się dusi

Ministerstwo Środowiska się broni, a Polska się dusi

Minister Środowiska zapowiada, że w najbliższych tygodniach trafi do konsultacji Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). Razem z programem KAWKA ma on poprawić fatalną jakość powietrza w kraju.

Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji jest jednym z priorytetów ministra środowiska na 2015 r. – podkreśla resort w komentarzu do danych, według których Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie i grożą nam za to wysokie kary ze strony Unii.

„Z analiz wynika, że w Polsce utrzymuje się niekorzystny stan powietrza. Wpływają na to przede wszystkim emisje generowane przez gospodarstwa domowe (ogrzewanie budynków, głównie przestarzałymi piecami, oraz palenie złej jakości węglem, a nawet śmieciami – niska emisja z sektora bytowo-komunalnego jest odpowiedzialna za prawie 90 proc. emisji pyłu PM10 w skali kraju). Na dalszych miejscach wśród źródeł zanieczyszczeń są transport i przemysł” – czytamy w komunikacie.

Resort przypomina, że zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku przekraczania poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu to zarząd województwa opracowuje program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych dla obszaru przekroczeń i wciela je w życie uchwałą sejmiku wojewódzkiego.

Obecnie w kraju realizowane są 54 programy ochrony powietrza.

„Ze względu na fakt, że realizowane programy w niewystarczającym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, Minister Środowiska podjął decyzję dotyczącą opracowania Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP)” – podkreślają w komunikacie urzędnicy.

..."

______________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/ministerstwo-srodowiska-sie-broni-a-polska-sie-dusi,67854.html