This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

Jeżeli na terenie Państwa Gminy w ostatnich latach przeprowadzono przedsięwzięcia efektywnie zmniejszające zużycie energii, Państwa Gmina ma szanse wygrać jedną z nagród dla „Najbardziej efektywnej energetycznie gminy w Polsce”.

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • Gminy miejskie,
 • Gminy wiejskie,
 • Gminy miejsko-wiejskie
 • Miasta na prawach powiatu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny!

  

Co jest oceniane?

Podstawowym kryterium w Konkursie jest skala oszczędności energii w wybranych przedsięwzięciach w roku 2011 w stosunku do roku 2010 i 2009 roku.

Konkurs ocenia rzeczywiste efekty zgłoszonych działań, a nie subiektywne opisy przedsięwzięć.

Do Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę można zgłosić:

 • wybrane budynki użyteczności publicznej, w których w ostatnich latach przeprowadzane były przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii (np. termomodernizacja)
 • modernizację węzła cieplnego
 • modernizację oświetlenia ulicznego
 • inne przedsięwzięcia energooszczędne na rzecz społeczności lokalnej

Wybrane budynki lub przedsięwzięcia muszą znajdować się na terenie gminy.

Gminy są oceniane w 3 kategoriach:

 • gmina o liczbie ludności do 30 000 mieszkańców
 • gmina o liczbie ludności od 30 001 do 100 000 mieszkańców
 • gmina o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców.

 

kape_konkurs

 

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się warunkami konkursu na stronie:

http://www.kape.gov.pl/konkursdlagmin/zasady.html