This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Komunikat dotyczący realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice"

Komunikat dotyczący realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice"

Jako jedno z pierwszych miast w Polsce miasto Katowice przystąpił do opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice". Dokument ten będzie zawierał strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną miasta, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla miasta Katowice.

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także wzrostu bezpieczeństwa energetycznego stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej.

Plan jest opracowywany zgodnie z wytycznymi konkursu NFOŚiGW w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Prace nad Planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice będą trwały do końca roku 2014.

____________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji dotyczących realizacji dokumentu: http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=24&id=1388148949