This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej - Spółka Obrotu Energia Sp. z o. o.

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej - Spółka Obrotu Energia Sp. z o. o.

Szanowni Państwo, Członkowie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej. Na dzień 21 wrzesnia 2011 r. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach przy ul. Stalmacha 17 ustalono siódme posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej.

Do udziału w spotkaniu zaproszony został Pan Zbigniew Maroszek, Prezes Spółki Obrotu Energią Sp. z o. o. w Rybniku.

Spotkanie bedzie miało chrakter dyskusyjny i poruszać bedzie następujace tematy:

  • Geneza powstania Spółki Obrotu Energią Sp. z o. o.,
  • Podstawowe informacje na temat przyjętej strategii działania,
  • Struktura organizacyjna i zakres realizowanych spraw,
  • Plany rozwojowe Spółki.
     

Prezentacja ma na celu przybliżenie Członkom Komisji jednego ze sposobów realizacji przetargów na zakup nośników energii oraz wpływu działalnosci Spółki na lokalną politykę energetyczną Gmin.

Oprócz powyższego na posiedzeniu omówione zostaną aktualności i wydarzenia w naszym województwie wpływające na kształt Lokalnej Polityki Energetycznej.