This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / II stopień PDK dla miasta Katowice

II stopień PDK dla miasta Katowice

Na podstawie „Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu” (PDK) informujemy o wprowadzeniu II stopnia PDK w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 05.12.2016 r. wystąpiły przekroczenia:

wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 420%, Wodzisławiu Śląskim o 350%, Zabrzu o 274%, Żywcu o 160%, Gliwicach o 148%, Sosnowcu o 92%, Dąbrowie Górniczej o 78%, Katowicach o 62%, Tychach o 56%, Bielsku-Białej o 50%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 46%, Częstochowie o 2%;

Na stacji w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji i wyniosło w Rybniku 260 µg/m3, Wodzisławiu Śląskim 225 µg/m3;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

 >>> Pełny komunikat <<<