This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Fatalna jakość powietrza. Zabija nas smog

Fatalna jakość powietrza. Zabija nas smog

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach alarmuje, że dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu jest mocno przekroczone.

W czwartek 10 listopada jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej i południowej województwa śląskiego nadal będzie bardzo zła. - Mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 mikrogramów na metr sześcienny - podkreśla WIOŚ.

Specjaliści podkreślają, że wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

.."

______________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/56,35063,19437350,fatalna-jakosc-powietrza-zabija-nas-smog,,1.html