This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Ochrona klimatu

Ochrona klimatu

 

klimat 

 

Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu >>> treść

Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań >>> treść 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 >>> treść 

Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 >>> treść