This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Dobre praktyki w Mieście Katowice / Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach

Program kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Policji w Katowicach był nakierowany na przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do obniżenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zadanie współfinansowano z kilku źródeł: środków własnych, dotacji z NFOŚiGW oraz GFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.

Termomodernizację Szkoły Policji przeprowadzono kompleksowo i w kilku etapach. W pierwszej kolejności zmodernizowano źródło ciepła: kotłownię węglową zastąpiono kotłownią gazową o wyższej sprawności i znacznie mniejszej uciążliwości dla środowiska. Następnie całkowicie zmodernizowano sieć rozprowadzającą ciepło, która objęła wszystkie budynki Szkoły. Dla zapewnienia energooszczędności budynków dokonano ich kompleksowego docieplenia, po czym zainstalowano systemy indywidualnej regulacji i monitoringu odbioru ciepła i zarządzania energią. Do systemu ciepłowniczego Szkoły podłączono awaryjny układ kogeneracyjny.

Istotną część projektu stanowi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w formie gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby klimatyzacji oraz kolektorów słonecznych.

Obecnie w Szkole Policji planuje się wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła. 

policja