This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Dobre praktyki w Mieście Katowice / Oczyszczalnia Centrum-Gigablok

Oczyszczalnia Centrum-Gigablok

Oczyszczalnia ścieków Gigablok znajduje się w Katowicach Szopienicach. W zakładzie oczyszczane są ścieki gromadzone ze znacznej części terenów śródmiejskich, Osiedla Tysiąclecia i Paderewskiego, Załęża i z terenu Parku Śląskiego. Obszar objęty działaniem oczyszczalni pokrywa się z obszarem dopływów rzeki Rawy. Oznacza to, że działanie oczyszczalni ma duże znaczenie dla ochrony tej rzeki.

Oczyszczalnię Gigablok oddano do użytku w 1983 r. i pracowała do października 2006 r., po czym została rozbudowana jako oczyszczalnia Centrum. Jej właścicielem jest miasto Katowice. W oczyszczalni wykorzystuje się technologię mechaniczno-biologiczno-chemiczną, z dodatkowym oczyszczaniem z zanieczyszczeń nawozowych, zawierających związki azotu i fosforu.

W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Wody oczyszczone z oczyszczalni Gigablok są odprowadzane do rzeki Rawy, ponieważ spełniają w tym względzie wymogi prawa unijnego.

Użytecznym produktem ubocznym fermentacyjnego procesu oczyszczania biologicznego jest biogaz zawierający metan. Gaz ten służy jako paliwo dla celów ogrzewania budynków administracyjnych na terenie oczyszczalni oraz zasila układ kogeneracyjny, wytwarzający ciepło i energię elektryczną. Nominalna moc elektryczna generatora prądotwórczego zasilanego biogazem wynosi 280 kW. W zależności od stopnia obciążenia oczyszczalni, ilość wytwarzanej energii elektrycznej może osiągać 100 000 kWh rocznie.

gigablok2