This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Zrozumieć COP24, część 4. Polska stawia kwestie socjalne w sercu transformacji energetycznej

Zrozumieć COP24, część 4. Polska stawia kwestie socjalne w sercu transformacji energetycznej

To z inicjatywy Polski kwestia sprawiedliwości społecznej - temat wykraczający poza techniczne wspomaganie odchodzenia od paliw kopalnych - został wpisany w agendę COP24. Konferencja będzie też okazją wznowienia dyskusji o finansach.

Polska prezydencja COP24 zainicjowała wprowadzenie w program konferencji deklaracji dotyczącej „sprawiedliwej transformacji” (Just Transition). Temat nie jest nowy - z inicjatywy związków zawodowych figuruje już w preambule do Porozumienia Paryskiego. Stwierdza się w niej, że polityczna realizacja ambicji klimatycznych nie powinna odbywać się kosztem robotników, zwłaszcza tych pracujących w zagrożonych sektorach.

Wspomaganie transformacji

Odchodzenie od paliw kopalnych i wynikające z tego problemy społeczne znajdują się w samym sercu inicjatywy. – Nie ulega wątpliwości, że temat ten jest dla Polski bardzo ważny – stwierdza Lola Vallejo, dyrektor programu klimatycznego Iddri. Większość komentatorów zgadza się też, że przygotowana deklaracja podejmuje temat w sposób bardzo szeroki. – Dotyczy ona wszystkich sektorów: transportu, budownictwa, rolnictwa itd. Trzeba mieć odwagę to powiedzieć – ocenia Benoît Leguet, dyrektor I4CE. Konieczna jest antycypacja nadchodzących zmian, by przewidzieć odpowiednie mechanizmy wsparcia.

 

..."

__________________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/COP24-Polska-kwestie-socjalne-transformacja-energetyczna-5865.html