This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Wspieranie działań mieszkańców w zakresie zmiany systemu ogrzewania oraz wykorzystania OZE

Wspieranie działań mieszkańców w zakresie zmiany systemu ogrzewania oraz wykorzystania OZE

Wznowione zostaje wspieranie działań mieszkańców w zakresie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, zamontowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest z budynku.

Urząd Miasta Katowice informuje, że mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie miasta Katowice tj.:

  • zmiana ogrzewania tradycyjnego węglowego na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, elektryczne, sieć c.o., kominkowe, olejowe, ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem),
  • zamontowanie odnawialnego źródła energii,
  • usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku.

 
Wszystkie osoby fizyczne ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają wnioski do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja celowa, za wyjątkiem tego, że wnioski o dotację celową na rok 2011 składa się tylko do 31 marca 2011r.

Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

Druki wniosków można pobrać:
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 – Biuro Obsługi Mieszkańców,
Urząd Miasta Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska ul. Francuska 70, pokój 316,
strona internetowa - http://bip.um.katowice.pl/ (Pełny KATALOG USŁUG – Środowisko).

Wnioski składa się w Kancelarii Urzędu Miasta ul. Młyńska 4, w godzinach:
poniedziałek7:30 - 17:00
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 13:00
czwartek 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 15:30

_________________________________________________________________________

Więcej informacji znjdziecie Państwo na stronie:

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=&id=1056