This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego rozwoju

Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego rozwoju

Główny Instytut Górnictwa na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, realizuje badanie pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego rozwoju”, którego głównym celem jest wskazanie pożądanych kierunków działań w obszarze ochrony środowiska w województwie śląskim.
Kiedy 2011-11-08 10:00 do
2011-11-22 14:00
Gdzie Katowice, GIG, Plac Gwarków 1
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

W ramach prowadzonych prac zorganizowane zostaną seminaria warsztatowe, których tematami wiodącymi będą następujące zagadnienia:

  • Gdzie należy ukierunkowywać zarówno tematycznie jak i przestrzennie działania zwiększające udział OZE, a także, jakie są bariery ograniczające lub uniemożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przemyśle energetycznym w województwie śląskim?
  • Czy konieczność zwiększania OZE w strukturze wykorzystania źródeł energii jest w świadomości przedsiębiorców i użytkowników indywidualnych zjawiskiem korzystnym?
  • Jakie są możliwe i preferowane kierunki zagospodarowania terenów poprzemysłowych w celu ich ponownego włączenia do obiegu gospodarczego?
  • Jakie są mocne i słabe strony organizowania programów informacyjnych i edukacyjnych oraz prowadzenia polityki ekologicznej?

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w seminariach, które pozwolą nie tylko zapoznać się z przedstawioną tematyką, ale również stanowić będą okazję podzielenia się Państwa opiniami w istotnych i newralgicznych kwestiach w zakresie programowania działań w obszarze ochrony środowiska w województwie śląskim.

Uczestnictwo w seminarium może przyjąć różny charakter, zarówno poprzez udział w dyskusji jak i wygłoszenia referatu, prezentacji, krótkiego wykładu / prelekcji lub wykorzystania innych form przekazu.

Państwa udział w seminarium stanowić będzie cenny wkład w proces formułowania rekomendacji wskazujących kierunki i rodzaje inwestycji w obszarze ochrony środowiska, które powinny być realizowane na terenie województwa śląskiego i objęte wsparciem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu programowania UE 2014-2020.

Seminaria odbędą się w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa, przy Placu Gwarków 1 w Katowicach, w dniach: 08.11.2011r. oraz 22.11.2011r. Rozpoczęcie seminariów planowane jest na godz. 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie http://rejestracja-seminarium.ankietka.pl/


Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie daty udziału w seminarium oraz - w przypadku osób zainteresowanych - zgłaszania propozycji tematycznych krótkich wystąpień, celem ustalenia szczegółów technicznych.

gig_logo

Wiecej informacji na temat seminarium udziela:

Paweł Zawartka
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
tel.: 32 259 27 02
fax: 32 259 21 54
pzawartka@gig.eu
www.gig.eu