Start
Weryfikacja zamówionych mocy oraz dobór taryf dla nośników energii – warsztaty dla pracowników urzędów miast Metropolii „Silesia” i jej otoczenia