This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / VIII spotkanie Zespołu Roboczego PGN

VIII spotkanie Zespołu Roboczego PGN

W dniu 28.03.2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Zespołu Roboczego odpowiedzialnego za wdrażanie i monitorowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

Podczas spotkania omówione zostały tematy związane z aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” (PZ) oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN).

Uczestnicy spotkania omówili kolejno wszystkie zadania zapisane w harmonogramach PZ i PGN wraz ze wskazaniem wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za przekazanie kompletu informacji do Wykonawcy opracowania.

Szczegóły dotyczące spotkania:

>>> PGN - ZESPÓŁ ROBOCZY <<<