This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / "VIII Forum Nowej Gospodarki"

"VIII Forum Nowej Gospodarki"

12 czerwca 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się kolejna VIII edycja Forum Nowej Gospodarki, czwarta realizowana na zlecenie województwa śląskiego. Tegorocznej edycji przewodził będzie temat rozwoju energetyki prosumenckiej i debata o nowej ustawie o OZE. W czasie wydarzenia odbędą się też polsko-niemieckie rozmowy z przedsiębiorcami obu tych krajów w ramach Giełdy Kooperacyjnej oraz rodzinny, plenerowy piknik dla mieszkańców!
Kiedy 2015-06-12
od 09:00 do 19:00
Gdzie Katowice, Euro-Centrum, ul. Ligocka 103
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Wiodącym tematem VIII Forum będą kierunki rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. W wyniku dyskusji, zostaną opracowanie rekomendacje dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu w zakresie zbudowania silnych podstaw i wyznaczenia kierunków rozwoju zielonej energetyki.

Główna sesja tematyczna VIII FNG „Polityka na rzecz transformacji energetycznej w Polsce Południowej” poświęcona będzie transformacji energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE, a wraz z nią taryf gwarantowanych. Dyskusja będzie dotyczyła wpływu tych przepisów na energetykę odnawialną i prosumentów. Omówiona zostanie również rola Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie transformacji energetycznej, poprzez udzielanie dofinansowań na wspieranie konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną. Na Forum zostaną zaprezentowane dobre praktyki energetyczne z krajów Europy Zachodniej. Pozwolą one na wymianę doświadczeń i omówienie możliwości dopasowania analogicznych rozwiązań proenergetycznych do polskich warunków. Takie dyskusje sprzyjają uświadomieniu społeczeństwa i osób zaangażowanych w projekty zwiększające efektywność energetyczną, że istnieje wiele możliwości zmierzających ku ograniczeniu skali ubóstwa energetycznego. W trakcie VIII edycji FNG zostanie też poruszona kwestia wspierania rozwoju efektywności energetycznej i OZE przez jednostki samorządów terytorialnych i roli jaką pełnią w tym uczelnie wyższe.

W programie VIII FNG zaplanowano również sesję na temat rozwoju spółdzielni energetycznych, szans ich tworzenia w coraz większej ilości miejsc. Spółdzielnie pełnią szereg funkcji: od pobudzenia aktywności gospodarczej członków, właścicieli danej społeczności, poprzez zmniejszenie wydatków na wytworzenie niezbędnej energii do zasilania domów i budynków użyteczności publicznej, aż do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społecznego. Panel dotyczący spółdzielni energetycznych pozwoli na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szans i korzyści płynących z ich utworzenia, z jednoczesnym omówieniem ewentualnych wątpliwości odnośnie budowania spółdzielni w obliczu polskich realiów.

 

FNG 2015 

 

Ważnym punktem w programie VIII FNG będzie sesja „Zielony biznes w zielonej gminie”, której głównym celem będzie przedstawienie i promowanie gmin najbardziej aktywnych w obszarze realizacji prośrodowiskowych inwestycji. Równocześnie przeprowadzony zostanie panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli JST, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań we wdrażaniu polityki proinnowacyjnej w województwie i wspieraniu przedsiębiorczości w adaptacji do zachodzących zmian (efektywność energetyczna, budownictwo niskoenergetyczne). W ramach VIII Forum Nowej Gospodarki zaplanowano panel przeznaczony dla Polsko – Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, organizowany w formule B2B. Spotkania między przedsiębiorcami i organizacjami będą służyć przede wszystkim zwiększeniu kontaktów i wymianie doświadczeń z partnerami z Niemiec. Możliwe będą także konsultacje eksperckie z zakresu regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech.

_________________________________________________________________________________________

Więcej informacji o Forum na stronie: http://www.forumng.pl/viii-fng/