This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / VI Forum Nowej Gospodarki

VI Forum Nowej Gospodarki

Forum Nowej Gospodarki odbędzie się 13 czerwca 2014 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Będzie miało już swoją szóstą edycję, w tym trzecią zrealizowaną na zlecenie Województwa Śląskiego.
Kiedy 2014-06-13
od 09:00 do 19:00
Gdzie Katowice, Euro Centrum, ul. Ligocka 103
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

To kolejny element stałej debaty, o tematyce gospodarczej i zasięgu ponadregionalnym, skierowanej do sektora nauki, biznesu i administracji. Forum służy określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Debata ta ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Zgodnie z projektem przewodnim „Unia innowacji” strategii „Europa 2020”, podstawą polityki wspierania sfery badań, innowacji i przedsiębiorczości ma być koncentracja wysiłków i środków na specyficznych, zidentyfikowanych w każdym kraju i regionie obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji. Dlatego dalsze prace Forum Nowej Gospodarki będą się ogniskować wokół implementacji idei inteligentnej specjalizacji na poziomie regionu, makroregionu Polski Południowej i kraju.

..."

________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.forumng.pl/?r=pages/index/id/55

 

FNG2014.jpg