This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Tauron Ciepło inwestuje w nowe kotły w ZW Katowice

Tauron Ciepło inwestuje w nowe kotły w ZW Katowice

Tauron Ciepło realizuje inwestycję o wartości około 55 milionów złotych w Zakładzie Wytwarzania Katowice. Buduje tam trzy kotły olejowo-gazowe o mocy sumarycznej około 114 MWt. Inwestycja, która zostanie przekazana do eksploatacji z końcem 2015 roku, ma zapewnić klientom spółki bezpieczeństwo energetyczne i wysokiej jakości dostawy ciepła.

Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie zdolności wytwórczej ZW Katowice do wielkości mocy zamówionej w tym źródle, z jednoczesnym zastosowaniem najlepszych praktyk w zakresie wytwarzania ciepła i ochrony środowiska. W efekcie realizacji inwestycji powstaną trzy kotły gazowo-olejowe, zbiorniki oleju opałowego, gospodarka olejowa, przyłącze gazu i niezbędna infrastruktura.

- Tauron Ciepło realizuje strategię biznesową Grupy i wynikający z niej plan zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła. Dlatego stale modernizujemy i rozbudowujemy miejską sieć ciepłowniczą oraz realizujemy nowe inwestycje w obrębie źródeł. Budowa kotłów olejowo-gazowych w Zakładzie Wytwarzania Katowice umożliwi nam pokrycie rosnącego zapotrzebowania na moc cieplną w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej po 2015 roku - mówi Henryk Borczyk, prezes zarządu Tauron Ciepło.

W pierwszym kwartale br. zakończono prace fundamentowe w obszarze gospodarki gazowej, olejowej wraz ze zbiornikami magazynowymi i stacją rozładunkową oleju, hali kotłowni i komina.

..."

________________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.wnp.pl/wiadomosci/250337.html