This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Tańszy prąd dla konsumentów

Tańszy prąd dla konsumentów

Pod patronatem honorowym Urzędu Regulacji Energetyki, Federacja Konsumentów przeprowadza obecnie kampanię „Energia Razem”. Akcja ma na celu grupową zmianę sprzedawcy energii elektrycznej dla konsumentów.
Kiedy 2016-01-21 10:00 do
2016-01-27 23:55
Gdzie Polska
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Jest to swoista nowość w naszym kraju. Do tej pory grupowy zakup energii elektrycznej dotyczył przede wszystkim miast. Katowice, razem z innymi członkami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, przystępuje do niego od 4 lat. W 2015 roku miasto zgłosiło prawie 2000 przyłączy elektrycznych. Dzięki dużej liczbie uczestników przetargu, zakup energii będzie odbywał się po stawkach niższych aż o 42% od stawek taryfowych, co pozwoli zaoszczędzić miastu ok. 12 mln zł.

Podobne do obecnej inicjatywy Federacji Konsumentów akcje, przeprowadzone w całej Europie, umożliwiły 800 tys. konsumentów oszczędności na poziomie 730 mln zł.

Federacja K _1 

Udział w kampanii jest bezpłatny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań – ostateczną decyzję o podpisaniu umowy konsument podejmuje znając już wynik aukcji, czyli cenę energii.

Przebieg akcji:

  • Rejestracja bez zobowiązań za pomocą krótkiego formularza on-line, dostępnego na stronie: www.energiarazem.org oraz w dalszym etapie przekazanie profilu zużycia energii elektrycznej przez każdego zapisanego uczestnika grupy - od 30 listopada 2015 r. do 27 stycznia 2016 r. Możliwa jest również rejestracja w kilkudziesięciu oddziałach Federacji Konsumentów, których adresy można znaleźć na stronie kampanii.
  • Federacja Konsumentów ustala warunki umów w imieniu wszystkich uczestników grupy.
  • Sprzedawcy zgłaszają chęć uczestnictwa do dnia aukcji.
  • Odwrócona aukcja – 28 stycznia 2016 r.
  • Każdy uczestnik otrzymuje indywidualną kalkulację możliwych oszczędności – do 3 marca 2016 r.

Uczestnik podejmuje decyzję, czy chce zmienić sprzedawcę energii do 16 kwietnia 2016 r. Sam proces zmiany następuje na podstawie rejestracji w akcji, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.

 federacja K 

Więcej informacji na stronach: https://www.energiarazem.org/home/, http://www.federacja-konsumentow.org.pl/188,energia-razem.html