This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Strażnicy Miejscy w Katowicach doskonalą wiedzę z zakresu ochrony środowiska

Strażnicy Miejscy w Katowicach doskonalą wiedzę z zakresu ochrony środowiska

Aktualność ochrony środowiska i doniosłość jego znaczenia skłaniają do zajęcia się problematyką działań Straży Miejskiej w tym zakresie. Ważne jest również, by wiedza nabyta w codziennym wykonywaniu obowiązków była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, żeby nie dochodziło do błędów, które są niedopuszczalne ze strony funkcjonariuszy publicznych.

Każde, nawet niewielkie przyczynienie się do poprawy skuteczności realizowania ochrony środowiska  należy traktować jako istotne i cenne. Jednym z elementów realizacji tego celu jest doskonalenie swoich umiejętności, które pozwala jednocześnie  na zachowanie między innymi dobrego wizerunku wobec społeczeństwa, które bardzo często jest surowym recenzentem naszych działań.

Obecne zagrożenie szeroko pojmowanego środowiska jest wyzwaniem wszystkich  służb państwowych i samorządowych, w tym także Straży Miejskiej.

 Czy jednak Straż Miejska  jako instytucja, a przede wszystkim jej funkcjonariusze, są do tego przygotowani, czy posiadają określoną wiedzę i umiejętności, czy świadomość występujących zagrożeń jest u nich wystarczająco ukształtowana, aby podołać występującym problemom i podjąć skuteczną walkę?  - TAK

„Jednak nie można być dobrym w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków bez konieczności  odnawiania, rozwijania i doskonalenia nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych” mówi Mariusz Sumara Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach

Dlatego też, do dobrych praktyk należy cykliczne odnawianie posiadanej wiedzy.

Podczas szkolenia, w którym uczestniczyli: Daniel Wolny z Wydziału Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Katowicach, Zdzisław Brailich z Centrum Badań Środowiska oraz Rafał Dyjak  i Piotr Kłodowski  z Korporacji Mistrzów Kominiarskich województwa śląskiego mówiliśmy m.in.  o: regulacjach prawnych i uprawnieniach strażników miejskich w zakresie ochrony środowiska, problematyce niskiej emisji i jej wpływowi na środowisko , zagrożeniach  jakie niesie nieprawidłowe funkcjonowanie  podgrzewaczy wody, kotłów i pieców grzewczych oraz wentylacji w mieszkaniach oraz metodyce poboru próbek popiołu z pieca i jego chemicznej analizie.

..."

____________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.strazmiejska.katowice.pl/dla_mieszkancow/aktualnosci/STRAZNICY-MIEJSCY-DOSKONALA-WIEDZE-Z-ZAKRESU-OCHRONY-SRODOWISKA/idn:219.html