This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Samorządy lokalne muszą się znać na energetyce

Samorządy lokalne muszą się znać na energetyce

Każdy duży i średni samorząd powinien mieć osobę, która zna się na sprawach energetycznych. Rośnie świadomość wśród samorządów, że zarządzanie energią, przynosi duże korzyści - mówi Bożena Herbuś, inżynier miejski w Częstochowie.

Czy samorządowcy są świadomi różnych wyzwań i problemów związanych z efektywnością energetyczną?

Świadomość energetyczna wśród samorządów lokalnych rośnie. Uczestniczę w grupie wymiany doświadczeń w zakresie efektywności energetycznej przy Związku Miast Polskich, dzielimy się doświadczeniami także przy komisji ds. lokalnej polityki energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Wiele samorządów korzysta z doświadczeń Częstochowy w zakresie programu zarządzania energią i korzystania z wolnego rynku energii.

Istniejące prawo dość zdecydowanie wymaga od samorządów aktywności w obszarze energetycznym. Ustawa Prawo energetyczne wymaga opracowania przez samorządy do końca 2012 r. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Pewne obowiązki w zakresie oszczędności energii na samorządy nakłada ustawa o efektywności energetycznej, choć nie zapisano tam żadnych konsekwencji, jeżeli samorządy nie zrealizują tych obowiązków.

Takie działania powodują, że przedsiębiorstwa energetyczne traktują przedstawicieli samorządów jako równoprawnych partnerów na wolnym rynku energii, w realizacji programów oszczędnościowych i liczą się z ich zdaniem w procesie poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Panuje opinia, że samorządy lokalne nie są przygotowane do realizacji ustawy o efektywności energetycznej. Zgadza się Pani z tą opinią?

Nie mogę się wypowiadać za inne samorządy, ale Częstochowa jest do tego przygotowana, czego dowodem jest m.in. program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej. W woj. śląskim podobne działania prowadzą m.in. Bielsko-Biała, Sosnowiec i Katowice, inne samorządy przyglądają się tym działaniom.

 

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.wnp.pl/wiadomosci/152200.html