This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Program pilotażowy "KAWKA"

Program pilotażowy "KAWKA"

Uprzejmie informujemy, że w I kwartale 2013 r. planowane jest uruchomienie programu pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Część 1) Program pilotażowy KAWKA", w ramach którego Wojewódzki Fundusz będzie udzielał wsparcia finansowego dla zadań z zakresu ograniczenia "niskiej emisji", ujętych w wojewódzkim Programie ochrony powietrza.

W ramach tego Programu miasta o liczbie ludności przekraczającej 10.000 oraz miejscowości uzdrowiskowe będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • do 45% w formie dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz
  • do 45% w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach.


WFOŚiGW w Katowicach czyni starania, by wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w 2013 roku, złożone do Funduszu w jesiennym naborze (do dnia 31.10.2012 r.), mogły zostać zakwalifikowane do udziału w ww. Programie.


Zakres rzeczowy, który może być objęty dofinansowaniem oraz warunki, jakie winien spełnić beneficjent końcowy, określone zostały w Programie, znajdującym się pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,22,zapowiedz-ogloszenia-naboru-wnioskow-program-pilotazowy-kawka.html Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy ujęte w punkcie 8 ppkt 1.7.2 Programu.
 

Uprzejmie prosimy władze miast kwalifikujących się do udziału w Programie o odpowiedź, czy funkcjonujące tam dokumenty programowe pozwolą na spełnienie warunków narzuconych przez NFOŚiGW w Programie "KAWKA" oraz czy są Państwo zainteresowani udziałem w Programie.


Będziemy zobowiązani za szybką odpowiedź (nie później jednak niż do 15 lutego br.) z wykazem zadań proponowanych przez Państwa do dofinansowania w ramach Programu "KAWKA".

_____________________________________________________________________________________

Źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-1607-program_pilotazowy_kawka.htm