Start
Prezydent zgodził się na ratyfikację umowy w sprawie Baltic Pipe