Start
Plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030 - wyłożenie do publicznego wglądu