This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Odnawialne źródła energii to dla samorządów czysta korzyść

Odnawialne źródła energii to dla samorządów czysta korzyść

Zrównoważony rozwój, miejsca pracy i proekologiczny wizerunek gminy to tylko część korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jak wskazują eksperci, to właśnie władze samorządowe tworzą klimat do podejmowania tego typu inwestycji. Obowiązkiem samorządów jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, czyli stymulowanie i planowanie procesów mających na celu zapewnienie dostaw energii i ciepła.

- Rola władz samorządowych w stymulowaniu rozwoju odnawialnych źródeł energii jest bardzo duża. Przede wszystkim samorządy określają warunki zabudowy wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego - mówi Kazimierz Żmuda, zastępca dyrektora w Departamencie Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój lokalnych źródeł energii to również korzyści dla samych samorządów. Jak podkreślają eksperci, efektywne gospodarowanie zasobami w skali regionu stymuluje lokalną przedsiębiorczość, a wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców przyczynia się do m.in zwiększenia wpływów do budżetów z podatków. Proekologiczny wizerunek regionu przekłada się natomiast na wzrost zainteresowania inwestorów.

- Dostęp do energii, infrastruktury łącznościowej, możliwość odprowadzenia ścieków i dostęp wody to podstawowe przesłanki warunkujące przychodzenie inwestorów na dany obszar - dodaje Kazimierz Żmuda.

Nie można także zapomnieć o tym, że inwestycje w OZE to inwestycje w środowisko naturalne. Zmniejszając wykorzystanie paliw kopalnych ogranicza się tzw. niską emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych. Mniejsza emisja natomiast przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.

Samorządy w stymulowaniu efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów energii nie pozostają same. Wsparcie rozwoju OZE to priorytety realizowane na szczeblu krajowym i unijnym, dlatego samorządy mogą starać się o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania z różnego rodzaju funduszy, m.in Wojewódzkich Funduszy Ochrony Gospodarki i Środowiska
 

..."

 _____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,18621.html