This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / O projekcie SERPENTE na posiedzeniu Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

O projekcie SERPENTE na posiedzeniu Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

W dniu 27 lutego 2013 r. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej, pełniącej rolę opiniotwórczą dla Zarządu Związku oraz stanowiącej forum wymiany doświadczeń. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z zakresu energetyki z gmin województwa śląskiego będących członkami Związku i przedstawiciele władz regionalnych oraz – gościnnie - pracownicy biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była bowiem prezentacja dokumentu pn.: Analiza kontekstowa dla Metropolii „Silesia”, opracowanego w ramach projektu SERPENTE tj. Poprawa Efektywności Energetycznej obiektów Użyteczności Publicznej, który jest realizowany przez Metropolię w ramach programu INTERREG IVC. Temat omówiony został przez autora dokumentu - pana Daniela Wolnego, Głównego Specjalistę w Urzędzie Miasta Katowice. Dokument ten  stanowi inwentaryzację stanu faktycznego w zakresie instrumentów prawnych, finansowych, technicznych i komunikacyjno-edukacyjnych stosowanych na szczeblach: krajowym, regionalnym, a także rozwiązania funkcjonujące lokalnie w 14-tu miastach Metropolii „Silesia” w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

W dyskusji podsumowującej spotkanie, uczestnicy wskazali  m.in. na potrzebę zorganizowania cyklu roboczych warsztatów w ramach projektu SERPENTE dla podnoszenia wiedzy pracowników  urzędów miast i gmin oraz zarządców  budynków. Wskazali m.in. na takie zagadnienia jak: narzędzia i sposoby zbierania, archiwizowania i przetwarzania danych o zużyciu mediów w budynkach użyteczności publicznej, źródła  finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymagania i procedura  przystępowania gminy do Porozumienia Burmistrzów. Kwestie te będą więc stopniowo podnoszone w trakcie realizacji projektu SERPENTE, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i sygnalizowane pozostałym partnerom  projektu.+

_____________________________________________________________________________________

 

serpe

 

Więcej o projekcie: http://www.gzm.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=100