This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Nowe instrumenty prawne zachęcają do oszczędzania energii i wspierają efektywność energetyczną

Nowe instrumenty prawne zachęcają do oszczędzania energii i wspierają efektywność energetyczną

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona. Unijne założenia na 2020 r. to osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 20 proc. Jeśli w najbliższych latach sytuacja nie ulegnie zmianie, UE osiągnie cel zaledwie w połowie. Dlatego Komisja Europejska właśnie zaprezentowała projekt dyrektywy o efektywnym wykorzystaniu energii, który obejmuje wszystkie sektory gospodarki.

Niezrealizowanie unijnego celu stanowiłoby zagrożenie dla naszej konkurencyjności, starań o obniżenie emisji CO2 oraz dla bezpieczeństwa dostaw. Oznaczałoby to również utrzymanie wysokich kosztów dla indywidualnych konsumentów.

Nowy pakiet środków przygotowany przez KE służy zwiększeniu efektywności energetycznej. Jego celem jest nadrobienie zaległości i przywrócenie UE na właściwe tory. Projekt nowej dyrektywy przewiduje środki wspierające wysiłki państw członkowskich mające na celu zwiększenie efektywności zużycia energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego – począwszy od sprawności przemiany energetycznej i dystrybucji energii aż po etap jej końcowego zużycia.

– Celem naszego wniosku jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii w codziennym życiu oraz udzielenie obywatelom, organom administracji publicznej i przedstawicielom branży energetycznej takiego wsparcia, które umożliwi im sprawniejsze zarządzanie własnym zużyciem energii. Efektem końcowym tych działań powinno być także obniżenie kosztów energii. W ten sposób otwierają się także istotne możliwości tworzenia miejsc pracy w całej UE – powiedział Günther Oettinger, europejski komisarz ds. energii.

Założenia projektu dyrektywy w Warszawie przedstawił Krzysztof Gierulski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii, który spotkał się z dziennikarzami oraz z przedstawicielami sektora energetycznego, administracji państwowej oraz ekspertami.

 

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.chronmyklimat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12814:nowe-instrumenty-prawne-zachecaja-do-oszczedzania-energii-i-wspieraja-efektywnosc-energetyczna&catid=22:efektywnosc-energetyczna&Itemid=108