This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Nabór wniosków w ramach Programu „KAWKA”

Nabór wniosków w ramach Programu „KAWKA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 15.05.2013 r. do dnia 28.06.2013 r.

W tym terminie możliwe jest również zgłaszanie wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu w ramach naboru zakończonego w dniu 31.10.2012 r. i pozytywnie ocenionych przez Wojewódzki Fundusz.

W ramach Programu Beneficjenci realizujący przedsięwzięcia określone w Regulaminie naboru mogą ubiegać się dofinansowanie w łącznej wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

  • dotacja ze środków NFOŚiGW do  45% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych zadania.

________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/9-aktualnosci/803-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-kawka