This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Mniejsze rachunki za prąd w urzędach

Mniejsze rachunki za prąd w urzędach

Urzędy będą musiały kupować wydajne energetycznie budynki, produkty i usługi – tego domaga się Komisja Europejska w swojej dyrektywie o efektywności energetycznej. Komisja chce zobowiązać państwa UE, by ustanowiły krajowe systemy oszczędzania energii zobowiązujące dystrybutorów lub sprzedawców detalicznych energii do oszczędzania co roku 1,5 proc. sprzedawanej energii.

Ma to nastąpić poprzez poprawę efektywności systemu ogrzewania, wstawianie podwójnych szyb w oknach lub izolację dachów wśród swoich klientów.

Jednocześnie klienci mają mieć zapewniony bezpłatny i łatwy dostęp do danych o swoim rzeczywistym zużyciu energii poprzez liczniki i szczegółowe rachunki.

Sektor publiczny ma być zobowiązany do nabywania w przetargach publicznych efektywnych energetycznie budynków, produktów i usług.

„Urzędy będą musiały ponadto stopniowo redukować konsumpcję energii poprzez modernizowanie co roku co najmniej 3 proc. swoich powierzchni (od 2014 r.)” – wskazuje KE.

Dokument potwierdza, że co prawda mniej więcej tyle budynków remontują rocznie urzędy w UE, ale tylko połowa tych remontów uwzględnia kryterium efektywności energetycznej.

„Sektor publiczny w UE posiada 12 proc. wszystkich budynków” – podkreśla komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger.

KE chce też, by krajowi regulatorzy, tacy jak polski Urząd Regulacji Energetyki, brali pod uwagę kryterium efektywności energetycznej przy zatwierdzaniu taryf dla przedsiębiorstw energetycznych.

 

..."

 _____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/mniejsze-rachunki-za-prad-w-urzedach,18930.html