This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Konkurs „Świat, jaki lubisz” już się rozpoczął!

Konkurs „Świat, jaki lubisz” już się rozpoczął!

W ramach kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada” przygotowujemy się do ogólnounijnego konkursu, który ruszy 11 lutego 2013 r. Szukamy najbardziej innowacyjnych i inspirujących projektów niskoemisyjnych, wnoszących realny wkład w przeciwdziałanie zmianie klimatu na terenie całej Europy.

Czego konkurs dotyczy?

Czas przejść od słów do czynów i pokazać, że konkretne działania są wykonalne, przystępne
finansowo — i już podejmowane.
W całej Europie prowadzonych jest na poziomie lokalnym wiele inicjatyw, które przyczyniają się do
tworzenia świata, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada. Nadszedł czas, by je nagrodzić.
Otwarcia konkursu w ramach kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który ci odpowiada” dokona 11
lutego 2013 roku Connie Hedegaard — komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu. Chcemy, by
kreatywne osoby z całej UE opowiedziały nam o swoich innowacyjnych projektach, które wnoszą
rzeczywisty wkład na rzecz zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości.

Kto może wziąć udział?

Do konkursu można zgłosić każdy projekt, niezależnie od jego skali, który przyczynia się do redukcji
lub zapobiegania emisji CO2 i poprawy jakości życia. Do składania zgłoszeń zapraszamy osoby
prywatne, przedsiębiorców, firmy, organizacje publiczne i prywatne — jednym słowem wszystkich,
którzy mają dobre pomysły! Bardziej szczegółowe kryteria zgłaszania projektów można znaleźć w
regulaminie udziału w konkursie (dostępny wkrótce).

Jakie kryteria muszą być spełnione?

Prosimy zgłaszać oryginalne i innowacyjne projekty przynoszące konkretne i wymierne rezultaty.
Ważne jest, by zgłaszane projekty przyczyniały się do zapobiegania lub ograniczania emisji gazów
cieplarnianych, lub też miały pozytywny wpływ w tym zakresie — na poziomie technicznym lub
behawioralnym. Projekt powinien wykorzystywać dobre praktyki i stanowić wzór do naśladowania
dla innych osób lub organizacji. Tym lepiej jeżeli ma też pozytywny wpływ na codzienne życie —
właśnie o coś takiego nam chodzi! Zgłoszenia można dokonać w jednej z pięciu kategorii:

  • Budownictwo i mieszkalnictwo
  • Zakupy i jedzenie
  • Ponowne wykorzystanie i recykling
  • Podróże i transport
  • Innowacyjna produkcja

________________________________________________________________________________________

Wiecej informacji o konkursie: http://world-you-like.europa.eu/pl/