This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Jak NFOŚiGW gospodaruje zgromadzonymi środkami? Skąd będą pieniądze na OZE i Czyste Powietrze?

Jak NFOŚiGW gospodaruje zgromadzonymi środkami? Skąd będą pieniądze na OZE i Czyste Powietrze?

Na jakie cele przeznaczane są środki zgromadzone przez NFOŚiGW? Skąd wezmą się pieniądze na program Czyste Powietrze? Czy będą fundusze na niskoemisyjny transport? Odpowiedź na te i inne pytania w artykule poniżej.

Już 11 września 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ogłosiła na swojej stronie internetowej
informację o wynikach kontroli pt. „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”, która została zatwierdzona przez Prezesa NIK 27 sierpnia 2018 r.

Z raportu wynika, że z 6,5 mld zł zgromadzonych na rachunku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w I połowie 2017 na ochronę powietrza przeznaczono 210 mln. W ciągu całego roku kwota wypłat na ten cel zamknęła się już sumą 770 mln zł.

Co dzieje się z resztą środków?

Pieniądze zgromadzone przez NFOŚiGW znajdują się na oprocentowanych rachunkach bankowych przekazanych w zarząd u Ministra Finansów. Ich wydatkowanie następuje w wyniku ustawowej działalności NFOŚiGW, w tym przede wszystkim finansowania ochrony środowiska. Środki te nie „przepadają”, nie są zwracane na rachunek budżetu państwa. Zasób niewykorzystany w danym roku pozostaje do wykorzystania w latach kolejnych.

..."

_________________________________________________________________

Więcej na stronie: http://globenergia.pl/jak-nfosigw-gospodaruje-zgromadzonymi-srodkami-skad-beda-pieniadze-na-oze-i-czyste-powietrze/?fbclid=IwAR2CMPIuLC1w-OGSEW3BaHerEZX0Zz-ScoWoK1ao17rh8SPlSHf9QzR44nw