This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / IV stopień PDK dla miasta Katowice

IV stopień PDK dla miasta Katowice

Na podstawie „Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu” (PDK) informujemy o wprowadzeniu III stopnia PDK w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 02.01.2017 rwystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

- 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 1620%, Zabrzu o 1372%, Wodzisławiu Śląskim o 1250%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 898%, Gliwicach o 750%, Żywcu o 680%, Częstochowie o 672%, Katowicach o 642%, Dąbrowie Górniczej o 620%, Tychach o 578%, Sosnowcu o 494%, Cieszynie o 426%, Bielsku-Białej o 284%, Ustroniu o 196%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 2%;

- 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 79%, Zabrzu o 62%, Żywcu o 58%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 38%, Wodzisławiu Śląskim o 24%, Częstochowie o 22%;

- jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3) na stacjach w Rybniku przez 3 godz. – max. stężenie przekroczone o 9%, Zabrzu przez 2 godz. – max. stężenie przekroczone o 7%, Żywcu przez 1 godz. – max. stężenie przekroczone o 7%;

Na stacjach w Rybniku, Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim, Częstochowie (stacja komunikacyjna), Gliwicach, Żywcu, Częstochowie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Tychach, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Sosnowcu, Cieszynie, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

>>> Pełny komunikat <<<