This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej uruchomiony

Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej uruchomiony

1 lipca br. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Cassa Depositi e Prestiti i Deutsche Bank ogłosiły w Brukseli uruchomienie Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej (ang. [I]European Energy Efficiency Fund[/I] – EEEF). Fundusz będzie pomagał krajom członkowskim w wypełnieniu celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Zapewni on w szczególności instrumenty finansowe na publiczne projekty z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które będą realizowane na terenie Unii Europejskiej.

Fundusz będzie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rozwoju zrównoważonej energetyki. O jego powstaniu zdecydowały w grudniu 2010 roku Parlament Europejski i Rada UE. Środki na niego pochodzić będą z niewykorzystanej części programu "European Energy Programme for Recovery".

Komisja Europejska przekaże na fundusz 125 milionów euro, Europejski Bank Inwestycyjny 75 milionów euro, a Cassa Depositi e Prestiti 60 milionów euro. Deutsche Bank, który będzie przy okazji zarządzał funduszem, przekaże 5 milinów euro.

Fundusz będzie wspierał inwestycje w dwojaki sposób: albo bezpośrednio je finansując, albo wspierając je poprzez instytucje finansowe. Planuje się także zaangażować kapitał prywatny. Zakłada się, że łatwiej będzie go zachęcić gwarantując współfinansowanie inwestycji z budżetu Unii.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:

http://www.chronmyklimat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12922:europejski-fundusz-efektywnosci-energetycznej-uruchomiony&catid=22:efektywnosc-energetyczna&Itemid=108