This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Energia w gminie - Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP

Energia w gminie - Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP

Energia w gminie - pod tą nazwą odbędzie się II edycja samorządowego forum na temat praktycznych aspektów inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Forum odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia w Krakowie. „II FORUM OZE energiawgminie.pl” to dwudniowe moderowane panele i spotkania z zaproszonymi ekspertami w zakresie energii odnawialnej.
Kiedy 2011-04-11 10:00 do
2011-04-12 16:00
Gdzie Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3/4
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

To także omawianie obowiązków nałożonych na samorządy w zakresie planowania energetycznego w gminie i tematyka finansowania inwestycji środowiskowych, w tym problemy dotyczące PPP w świetle ostatnich regulacji prawnych.

forum OZE

 

Ważnym  punktem programu pierwszego dnia będzie prezentacja  śląskiego konsorcjum naukowo-przemysłowego na temat projektu ogólnopolskich badań „Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie”. Analizy  mają na celu diagnozę polskiego budownictwa, stworzenie narzędzi do oceny energetycznej budynków i wskazanie możliwości rozwoju.

 

ec_logo

 

Efekty badań - program komputerowy i publikacja z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania OZE -  będą cennym źródłem wiedzy i narzędziem do wykorzystania, także przez gminy. Samorządowcy wykorzystają go m.in. przy planowaniu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i gaz.

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej  i redakcja pisma „GLOBEnergia”. Partnerami m.in. Instytut Energii Odnawialnej, Śląski Związek Gmin i Powiatów i konsorcjum badawcze projektu „Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie”.

Udział dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej jest bezpłatny.
Wybrani prelegenci:

  • Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
  • Jan Wiater - Zastępca Prezesa NFOŚiGW;
  • Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
  • Jan Bury – Wiceprezes WFOŚiGW w  Krakowie.

Patronat honorowy:

Urząd Regulacji Energetyki, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

 

ure_logo           regiony_logo
 

Więcej informacji o konferencji na www.energiawgminie.pl