This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Drugie spotkanie w sprawie "energetycznego" Projektu SERPENTE

Drugie spotkanie w sprawie "energetycznego" Projektu SERPENTE

Szwedzkie Malmö było gospodarzem drugiego spotkania w ramach unijnego Projektu SERPENTE dotyczącego efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dla potrzeb Projektu wyodrębniono pięć grup tematycznych: obiekty sportowe, budynki socjalne, biura, szkoły, budynki zabytkowe.

Z uwagi na konieczność pracy na konkretnych przykładach, Metropolia „Silesia” reprezentowana jest przez 4 budynki wybrane przez zewnętrznego eksperta w drodze konkursu spośród kilkunastu propozycji zgłoszonych przez miasta GZM. W kategorii szkoły wskazano budynki z Sosnowca i Tychów, natomiast w kategorii budynków zabytkowych szkołę ze Świętochłowic i budynek o funkcji biurowej z Katowic.

Przed spotkaniem każdy z 10 partnerów zobowiązany był do opracowania dokumentu pt. Analiza Kontekstowa (wg zakresu wspólnego dla wszystkich). Dokument ten dotyczył polityki prowadzonej względem efektywności energetycznej na wszystkich szczeblach administracji, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów prawnych i finansowych oraz kwestii edukacji w zakresie energooszczędności. Wskazywał też na tzw. dobre praktyki rekomendowane w zakresie organizacji i zarządzania procesami efektywności oraz najistotniejsze bariery i ograniczenia we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej. Kwestie te były prezentowane m.in. na podstawie wybranych budynków analizowanych pod kątem takich zagadnień jak: stan przed termomodernizacją, opis zastosowanych rozwiązań pro energetycznych, sposób monitorowania oszczędności i zużycia energii.

W części studialnej uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami zastosowanymi w jednej ze szkół w Malmö (na zdjęciu) oraz mieli możliwość chodzenia po zielonych dachach, kształtowanych jako mini ogrody lub trawniki, które nie tylko pełnią funkcję przyrodniczą i estetyczną, ale i energooszczędną, jako rodzaj izolacji dla ciepła.

W ramach komponentu dotyczącego promocji i upubliczniania Projektu, za który odpowiedzialna jest Metropolia „Silesia”, omówione zostały: strona internetowa Projektu (www.serpente-projekt.eu), jak również założenia merytoryczne i graficzne do broszury informacyjnej.

Jednym z wymogów projektowych jest budowanie sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, inicjatywami i innymi projektami o pokrewnej tematyce. Dlatego też bylibyśmy wdzięczni za przesyłanie nam wszelkich informacji o planowanych wydarzeniach oraz kontaktów związanych z efektywnością energetyczną, na adres: seprente@gzm.org.pl

_____________________________________________________________________________________

Źródło: http://www.gzm.org.pl/