This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Częstochowa zmniejsza zużycie energii, ciepła i wody

Częstochowa zmniejsza zużycie energii, ciepła i wody

W Częstochowie od kilku lat realizowany jest program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej, gdzie monitorowane jest zużycie energii elektrycznej, ciepła, gazu sieciowego, paliw stałych i wody. Stworzono specjalne narzędzie informatyczne, gdzie administratorzy budynków wpisują dane dotyczące zużyć mediów i kosztów z tym związanych, a specjaliści zatrudnieni w Biurze Inżyniera Miejskiego monitorują i korygują wprowadzane dane.

W ramach tego programu prowadzone są działania zarządcze i monitorujące dla wszystkich obiektów użyteczności publicznej gminy, natomiast raportowanie realizowane jest dla 121 obiektów oświatowych. Od 2003 r. ponadto wykonano termomodernizację 12 obiektów oświatowych, przebudowano 43 węzły cieplne oraz 7 kotłowni lokalnych. Realizacja programu oraz przeprowadzone inwestycje dały interesujące efekty. Od 2004 r. do końca 2010 r. w 121 obiektach oświatowych objętych programem zaoszczędzono 108 GWh energii. Te 121 obiektów tylko w 2010 r. zużyło 58 GWh energii co oznacza, że zaoszczędzono dwuletnie zużycie energii. Jednocześnie w latach 2004-2010 r. ograniczono emisję CO2 łącznie o 46 tys. ton - podkreśla Bożena Herbuś, inżynier miejski w Częstochowie.

Prowadzona jest również racjonalizacja zużycia wody. W latach 2004-2010 w 121 obiektach ograniczono zużycie wody o 430 tys. m. sześć. wody. Łącznie te 121 obiektów w roku 2010 zużyło 126 tys. m. sześć. wody, oszczędności stanowią więc równowartość trzyletniego zużycia.

 

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.wnp.pl/wiadomosci/154725.html