This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Międzynarodowy projekt MOLOC rozpoczęty

Międzynarodowy projekt MOLOC rozpoczęty

W dniach 13-15 marca w Lille, Francja odbyło się spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z miast partnerskich: Turyn, Hamburg, Suczawa i Głównego Instytutu Górnictwa wraz z przedstawicielami miasta Katowice, oraz eksperci z „Energy Cities”, partnera doradczego w projekcie.

Przedstawiciele władz miasta Lille oraz dyrektor programu Interreg Europa – Erwin Siweris, otwarli spotkanie w poniedziałek, 13 marca. Podczas obrad przedstawiono koncepcje miasta niskoemisyjnego oraz oczekiwania miast w obliczu ich transformacji energetycznej. Stanowisko Urzędu Miasta Katowice reprezentował Pan Wiceprezydent Mariusz Skiba i kierownik referatu zarządzania energią – Daniel Wolny, ze strony GIG – dr Beata Urych i mgr Alina Rejman-Burzyńska z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza. 

 Po południu uczestnicy delegacji mogli zapoznać się z przykładami projektów, które zostały zrealizowane na dawnych terenach poprzemysłowych i mogli ocenić ich wpływ na środowisko oraz morfologię miasta. W programie znalazło się m.in. centrum zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego utworzone przez Miasto Lille w celu zapewnienia porad i wsparcia projektów budowlano-remontowych dla mieszkańców; eko-dzielnica wraz z Centrum Doskonałości i inkubatorem przedsiębiorczości, które znajduje się w budynku po dawnych zakładach włókienniczych; tereny objęte rozległym programem urbanistycznym, składającym się m.in. z  nowej stacji TGV, sklepów, biur, parkingów, hoteli, mieszkań, sali koncertowej, kongresu; tereny objęte projektem budownictwa mieszkaniowego, kładącym nacisk na integrację z krajobrazem.

MOLOC_CMYK_EU_FLAG (1)_01.jpg 

Liderem projektu MOLOC jest francuskie miasto Lille, a jego polskim partnerem – GIG, przy współpracy Miasta Katowice. Głównym założeniem projektu MOLOC jest opracowanie modelowych europejskich działań na rzecz wspierania przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2021. Wartość całkowita projektu to 1,5 mln euro dla wszystkich partnerów. Projekt dofinansowany jest ze środków programu Interreg Europa.

GALERIA:

1.jpg 2.jpg 

5.JPG 6.JPG

7.JPG 8.JPG