This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Dobry klimat w Rudzie Śląskiej

Dobry klimat w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus jako jeden ze 110 powiatów włączyła się do ogólnopolskiej realizacji projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”, którego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Równie ważne, obok działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie w powiatach rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Udział w projekcie przez gminy jest całkowicie bezpłatny. Projekt finansowany jest m.in. ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach projektu przewidziano: organizację lokalnych debat publicznych, samorządowych konferencji regionalnych, obliczanie śladu węglowego i szeroko pojętą edukację w zakresie zmian klimatu oraz wpływu człowieka na te zmiany.

Każdy z powiatów na okres trwania projektu otrzymał swojego „opiekuna” – Lokalnego Inicjatora Społeczeństwa Obywatelskiego. W Rudzie Śląskiej Inicjatorem została Agnieszka Kominek przedstawiciel Stowarzyszenia „EcoTerra”. Przez cztery lata Pani Agnieszka będzie wspierać działania podejmowane przez Liderów Projektu oraz inicjować działania na poziomie lokalnym.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie:

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2011/08/08/dobry-klimat-w-rudzie-slaskiej/