This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Twoim mieście / Energia cieplna

Energia cieplna

Na terenie miasta funkcjonuje kilka systemów ciepłowniczych. Największy z nich, zarządzany przez Tauron Ciepło Sp. z o.o., który zasila miasto Katowice oraz 16 miast sąsiadujących. Największym źródłem wytwórczym należącym do spółki Tauron Ciepło Sp. z o. o. jest ZW Katowice, które wytwarza w kogeneracji ciepło i energię elektryczną.

Drugim największym dostawcą ciepła na terenie miasta Katowice jest spółka ZEC S.A. Ciepło dostarczane przez tę spółkę wytwarzane jest w kilku wyspowych źródłach ciepła.

cieplo 

Dodatkowo na terenie miasta znajdują się należące do spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. oraz ZEC S.A.kotłownie lokalne.

Systemy ciepłownicze zaspokajają potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Systemem ciepłowniczym objęta jest większość z dzielnic miasta. Na terenie miasta Katowice występują ponadto odbiorcy pary technologicznej produkowanej w następujących źródłach:

  • Kotłownia ZEC S.A. Kostuchna,
  • EC Szopienice Sp. z o.o.,
  • Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główną grupą odbiorców ciepła z systemów ciepłowniczych są budynki mieszkalne:

 

Głównym nośnikiem ciepła w mieście Katowice jest węgiel:

 

 

Źródło:

  • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, 2014, FEWE
  • Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice, 2014, Energo-Projekt SA.